Шановні вступники 2020 року!

Кафедра англійської презентує дві освітньо-професійні програми, за якими навчаються студенти факультету іноземної філології, які вивчають одну з найуживаніших і найпопулярніших мов сьогодення – англійську мову.

1  – Освітньо-професійна програма Англійська мова і зарубіжна література спеціальність 014 Середня освіта (Мова і література (англійська) першого «бакалаврського» рівня вищої освіти.

Освітньо-професійна програма є цікавою з огляду на те, що готує вчителя англійської мови та зарубіжної літератури. Окрім того, можна, за бажання, ще здобути фах учителя німецької або польської мови.

Для кого ця програма? Для тих, хто прагне поглибити свої знання англійської мови, мови міжнародного спілкування, потрібної для професійного й особистого зростання. Хоче стати учителем, який застосовує найновіші вітчизняні і закордонні методики і технології навчання, має широкий кругозір, орієнтується в зарубіжній літературі минулих років і сьогодення, розвиває творче і критичне мислення. Студенти проходять виробничі практики у провідних закладах загальної середньої освіти міста.

2 – Освітньо-професійна програма Англійська мова і література спеціальність 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) першого «бакалаврського» рівня вищої освіти.

Оволодіння англійською мовою дає можливість бути конкурентноздатним та мобільним у сучасних сферах зайнятості, працювати перекладачем, редактором перекладів, у галузях, де необхідне знання англійської мови, зокрема, у сфері туризму, інформаційних технологій, спеціалістом  PR і HR відділів, відділів підтримки клієнтів (customer support), розвитку бізнесу та ін. Кам’янець-Подільський – туристичне місто, і це дає змогу спілкуватися з носіями мови, проходити виробничу практику у національних музеях, музеях-заповідниках, туристичних та перекладацьких агенціях, на підприємствах.

Наші студенти мають можливість удосконалювати рівень володіння англійською мовою, вивчати її історію, лінгвокраїнознавчі та соціокультурні аспекти, граматичні, лексичні та стилістичні особливості. Для студентів працюють наукові гуртки, центр американо-британських досліджень, студенти беруть активну участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях та олімпіадах.

Наші викладачі – це досвідчені професіонали, які мають наукові та методичні здобутки і забезпечують високий, якісний рівень викладання.

Завдяки ґрантовій підтримці міжнародних інституцій викладачі і студенти кафедри реалізують міжнародну академічну мобільність, стають слухачами літніх програм вивчення англійської мови та методів її викладання, проходять стажування у європейських університетах та дослідницьких центрах: О.О.Барбанюк (Польща), О.В.Галайбіда  (Словацька республіка, Чехія),  І.М.Діяконович (Велика Британія), Г.А.Кришталюк (Польща), А.А.Марчишина (Польща), Т.В.Сторчова (Словацька республіка), А.О.Хоптяр (Польща, Словацька республіка), Д.Ю.Хохель (Чехія).

Стипендіатами програми Erasmus+ стали студенти Влада Лісова і Дар’я Білюга.

Профільні навчальні дисципліни, які вивчають здобувачі освіти: Практика усного і писемного мовлення англійської мови, Практична граматика англійської мови, Практична фонетика англійської мови, Теорія та Історія англійської мови, Методика навчання англійської мови, Практика перекладу, Ділова англійська мова, Лінгвокраїнознавство Великої Британії та США.

Випускники бакалаврату зазначених освітньо-професійних програм можуть продовжити навчання у магістратурі.

Де знайти інформацію про кафедру?

На сайті кафедри англійської мови: https://ang.kpnu.edu.ua/

На сайті факультету іноземної філології: http://fif.kpnu.edu.ua/

 На кафедральній сторінці у фейсбуці.

Перелік конкурсних предметів ЗНО, мінімальний бал та ваговий коефіцієнт для вступників на зазначені освітні програми: http://vstup.kpnu.edu.ua/

Шановні вступники 2020 року!