Кафедра англійської мови видала два колективні навчально-методичні посібники для самостійної роботи, які спрямовані на розвиток навичок аналітичного читання, формування комунікативної компетентності, активізацію креативного та критичного мислення студентів. Тексти підібрано із сучасних інтернетних джерел відповідно до тематики навчальних дисциплін «Практичний курс англійської мови» та «Практика усного та писемного мовлення англійської мови»

Нові посібники кафедри англійської мови