Вийшли друком нові навчально-методичні посібники ”Take English Grammar Easy” та “Порівняльна типологія англійської та української мов: тези лекцій, завдання для семінарських занять, завдання для самостійної роботи, тестові завдання” старшого викладача кафедри англійської мови Фрасинюк Н.І.

Нові посібники кафедри англійської мови