Одним із складників індивідуалізації вищої освіти, спрямованих на врахування особистісних потреб і запитів здобувачів, є вибір освітніх компонентів. 26 січня 2022 року куратор академічної групи Ang1-M21 доцент Галайбіда Оксана Василівна провела бесіду зі студентами та ознайомила їх із механізмом обрання дисциплін із загальноуніверситетського каталогу. На онлайновій зустрічі обговорювались освітні компоненти, викладання яких здійснюється науково-педагогічними працівниками кафедри англійської мови, із анотаціями яких студенти мали змогу ознайомитись на вебсайті кафедри.
Здобувачі ВО мали змогу поставити запитання стосовно специфіки вибіркових дисциплін; найбільше їх цікавили такі аспекти, як мова викладання, зміст дисципліни та доступ до джерел інформації, формат проведення занять.

Обираємо індивідуальну освітню траєкторію