21 квітня 2022 року відбувся захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19 спеціальності 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 Германські мові та літератури (переклад включно), перша – англійська.

Практика тривала 3 тижні з 28 березня по 15 квітня 2022 року та відбувалася на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Студенти мали можливість здійснювати двосторонній переклад текстів публіцистичного жанру, вдосконалити професійні навички у сфері письмового перекладу та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

Під час захисту практики студенти поділились своїми враженнями, обговорили труднощі, які виникали у процесі перекладу та внесли пропозиції щодо вдосконалення процесу проходження навчальної перекладацької практики. Програма практики успішно виконана, студенти показали достатній рівень підготовки, як теоретичної так і практичної, відпрацювали фахові навички письмового перекладу, виявили професійно важливі якості особистості.

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19