Відбувся захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20 галузі знань 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Практика проходила на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка та тривала з 03 квітня по 23 квітня 2023 року (3 тижні).

Під час захисту звіту практ ики, студенти проаналізували позитивні й негативні результати своєї роботи, зробили висновок про рівень власної теоретичної та практичної підготовки, відмітили роль практики в своєму професійному зростанні, висловили пропозиції щодо покращення процесу організації  та проходження навчальної перекладацької практики.

Програма практики успішно виконана, звітна документація та матеріали практики оформлені згідно вимог. Студенти отримали змогу закріпити й поглибити знання, отримані під час вивчення теоретичних курсів з лінгвістичних дисциплін, апробувати та вдосконалити на практиці навички перекладу текстів публіцистичного жанру газетного стилю, відпрацювати первинні професійні уміння і навички.

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B20