У світі дедалі активніше набирає обертів імплементація технічних та цифрових технологій. Натепер спостерігається попит  на фахівців, які, окрім фахових знань, володіють іноземними мовами. Отже, як поєднуються між собою фахові знання, предметно-мовні та загальномовні компетенції? Це і є метою, яку ставить перед собою методика CLIL – предметно-мовне інтегроване навчання. Релевантною ознакою сучасного академічного світу вважається активне запровадження інтеграційних процесів. Це стосується не лише вивчення того чи того об’єкта наукового дослідження, але й методики викладання навчальних дисциплін у середніх та вищих закладах освіти. Прикметно, що у контексті функціонального оволодіння іноземною мовою за принципом інтегрованості набуває методика предметно-мовного інтегрованого навчання (Content and Language Integrated Learning – CLIL).
У межах відзначення Дня науки старший викладач кафедри англійської мови Казимір Ірина Сергіївна провела 16 травня науково-методичний семінар, на якому науково-педагогічні працівники кафедри були ознайомлені з новітньою дидактичною методикою, орієнтованою для студентів філологічних спеціальностей із залученням контекстно-мовного інтегративного навчання. Обговорювались типи завдань, критерії їх оцінювання, методи й технології для вміння ефективно та творчо використовувати прийоми, засоби та форми CLIL
навчання на практиці.

Науково-методичний семінар з проблематики CLIL