Робота над першою дослідницькою працею – відповідальна справа, яка потребує серйозної підготовки. Цей шлях уже розпочали здобувачі освіти першого (бакалаврського) рівня, які навчаються за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька). На зустрічі з гарантом освітньої програми О.В.Галайбідою та завідувачем кафедри англійської мови А.А.Марчишиною, яка відбулася 2 жовтня 2023 р., студенів ознайомили з основними вимогами до курсових робіт, їм пояснили особливості змісту й структури цього жанру наукового письма, розповіли про вимоги до захисту робіт, їх завантаження в систему Moodle та перевірку на плагіат за допомогою ресурсу Unicheck. Студенти мали можливість задати запитання стосовно виконання, оформлення й представлення до захисту курсової роботи, формату співпраці з науковим керівником та кафедрою англійської мови.

Підготовка до написання курсових робіт