Якщо ви вдало оберете
професію і докладете до неї душу,
то щастя саме знайде вас.
(Ч. Дарвін)

Одним з основних напрямків виховної роботи кафедри англійської мови, безумовно,  профорієнтаційна, тобто проведення заходів, які б стимулювали пошук школярем майбутньої професії, у якій він матиме змогу розвинути та вдосконалити свої фахові навички та досягнути вершин інтелектуальної та трудової діяльності.
Викладачі кафедри усіма доступними методами сприяють посиленню конкурентоспроможності професії вчителя англійської мови та філолога-перекладача. 12 жовтня 2023 року доцент кафедри англійської мови Свідер І.А. відвідала Кам’янець-Подільський ліцей № 8. Під час зустрічі із здобувачами освіти, які навчаються в 11 класі, класним керівником та вчителями, була надана інформація про особливості та переваги спеціальностей факультету іноземної філології, про нові професійні можливості у кар’єрному зростанні, про програми академічного обміну, різноманітні практики та особливості навчання на факультеті. Обговорили також актуальні питання співставлення школярами своїх умінь із вимогами до конкретної професії, визначення шляхів отримання освіти за обраною спеціальністю, п ерспективи професійного зростання, затребуваність фахівців на ринку праці.
Усім відомо, що вибір професії, як і будь який інший вибір у житті, – це прийняття рішення при великій кількості альтернативних варіантів та необхідності враховувати різноманітні фактори та чинники. Тому бажаємо майбутнім абітурієнтам успішно здійснити свій вибір, здобути якісну освіту та досягти успіху у житті та кар’єрі!

Профорієнтація в Кам’янець-Подільському ліцеї № 8