На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1313 від 17.12. 2019 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з усіх галузей знань і спеціальностей для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» 22 лютого о 13.30 у 306 ауд. відбудеться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови для студентів 2-4 курсів спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України № 1313 від 17.12. 2019 р. «Про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади з усіх галузей знань і спеціальностей для здобувачів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр» та «магістр» 22 лютого о 13.30 у 308 ауд. відбудеться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з англійської мови для студентів 1-3 курсів які навчаються за ОПП Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька), 4 курсу ОПП Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)

Всеукраїнська студентська олімпіада