Хоптяр Алла Олександрівна –  кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови

Основні навчальні дисципліни: переклад спеціальних текстів, ділова англійська мова, англомовна бізнес-комунікація

Наукові інтереси: когнітивна лінгвістика, перекладознавство, англомовна бізнес-комунікація

2008 рік – закінчила Кам’янець-Подільський національний університет і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)» та здобула кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача англійської мови і зарубіжної літератури. Захистила магістерську роботу на тему: «Лінгвопоетичний аналіз концептосфери Вірджинії Вулф».

Стаж роботи у закладах загальної середньої освіти на посаді вчителя англійської мови– 8 років.

2013 рік – захистила кандидатську дисертацію на тему «Перекладацька діяльність Бориса Грінченка та її роль в українському літературному процесі кінця XIX –початку XX ст.»

Участь в міжнародних програмах і проєктах:

2018 – Cambridge Assessment English «Teaching Knowledge Test» (сертифікат); 2018-2021 Координатор програми Active Citizens, British Council in Ukraine в К-ПНУ;
2019 – Учасниця програми Еразмус+ КА107 у Католицькому університеті міста Рожумберок (Республіка Словаччина) (сертифікат);

2019 – Освітній проект ЄС «Зміни педагогічних факультетів та університетів у 21 ст.» на базі університету імені Масарика (м.Брно, Республіка Чехія) (сертифікат);

h-індекс (google scholar 05.2022) 2

Монографії:

“Ярмолинеччина від найдавніших часів до сьогодення : моноргафія / Ю.А. Хоптяр, А.Ю. Хоптяр, А.О. Хоптяр. – Кам’янець-Подільський : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2022. – 300 с.

Основні публікації за останні роки:

1.Хоптяр А.О.Типи перекладу у перекладацькій практиці Бориса Грінченка наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2018. – Вип.17. – Т. 3. – С. 55-56.

2.Khoptiar A. 1. Higher Educational Internationalization at Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University: Experience and Challenges. Scientific Journal VIRTUS. Issue # 28, November, 2018, C. 129-132. ISSN 2410-4388

3.Хоптяр А.О. Творчість Октава Мірбо в українській перекладацькій рецепції. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2019. – Вип.18. – Т. 3. – С. 57-58.

4.Хоптяр А.О. Переклади Бориса Грінченка: націокультурні акценти дослідження. Актуальні питання вивчення германських, романських і слов’янських мов і літератур та методики викладання іноземних мов: матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 25 квітня 2019 р. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса, 2019. – С. 69-71.

5.Хоптяр А.О. Борис Грінченко: від переробки до адекватного перекладу кінця ХІХ-початку ХХ ст. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: збірник за підсумками звітної конференції викладачів, докторантів і аспірантів у 3-х томах. – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2020. – Вип.19. – Т. 3. – С. 50-51.

6. Хоптяр А.О. Слов’янські літературні взаємозв’язки в контексті творчих контактів Бориса Грінченка наприкінці XIX – початку ХХ ст. Культурно-історичні виміри сучасної полоністики: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції, м. Кам’янець-Подільський, 1- грудня 2020 р. Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2020, 136

7. Хоптяр А.О. Кришталюк Г.А.,  Дискурсивно-презентаційний образ американського політика. Закарпатські філологічні студії / ред. кол. Зимомря І.М. (головний ред.) Видавничий дім «Гельветика», 2022. Випуск 23. Т. 1. С. 141-145. DOI https://doi.org/10.32782/tps2663-4880/2022.23.1.27

8. Khoptiar A., Melnyk I., Petrova T. Provocation as a tool of language influence Wisdom. Philosophy of language and literature. 2022. Special Issue 3 (2), P. 157-169 https://doi.org/10.24234/wisdom.v3i2.645

Посібники:

1.Business English (ділова англійська мова) / Никитюк С.І., Хоптяр А.О. Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2019. 80 с.

2. Business English (ділова англійська мова). Навчальний посібник. Видання друге / Никитюк С.І., Хоптяр А.О. Навч. посіб. Кам’янець-Подільський: ВПП «’Апостроф», 2021. 84 с.

3. А.О.Хоптяр Ярмолинеччина від найдавніших часів до сьогодення: монографія / Ю.А.Хоптяр, А.Ю.Хоптяр,. Кам’янець-Подільсчький : Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2022. (300 с.).


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури