Сліпачук Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: практика усного та писемного англійського мовлення.

Наукова біографія

2014 Присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – «література зарубіжних країн».

Дисертація «Поетика Джозефа Конрада як вираження екзистенціального типу художньої свідомості»

2013 Закінчила аспірантуру при кафедрі германських мов та зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2010 Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Присвоєно кваліфікацію викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов (сучасні тенденції викладання іноземної мови), лінгвопоетика художніх творів Джозефа Конрада.

Основні публікації за останні 3 роки:

Монографія:

Кеба О.В., Шенкнехт Н.М. “Проза Джозефа Конрада: проблематика і поетика екзистенціального світосприйняття”. Монографія. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. 187 с.

Навчальні посібники:

Кеба О.В., Семелюк Р.М., Шенкнехт Н.М. “Серце пітьми” Джозефа Конрада: матеріали до вивчення. Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2016. 220 с.

Наукові статті:

Сліпачук Н.М. Польське, російське й українське літературознавство про Джозефа Конрада / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. 2019. Випуск 49. С. 32—36.

Шенкнехт Н.М. Особливості хронотопу роману Джозефа Конрада «Лорд Джім» / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. 2015. Випуск 39. С. 296—299.

A.V. Zaikin, N.M. Shenknekht The competence of the physical education teacher concerning gender approach in the process of teaching / Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імні Івана Огієнка. Фізичне виховання, спорт і здоров’я  людини. 2015. Випуск 8. С. 51-54

Шенкнехт Н.М. Марлоу і Куртц у боротьбі з «безмірною пітьмою» у романі «Серце пітьми» Джозефа Конрада / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. 2014. Випуск 36. С. 306—310.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури