Сліпачук Наталія Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови.

Основні навчальні дисципліни: практика усного та писемного англійського мовлення.

Наукова біографія

2014 Присуджено науковий ступінь кандидата філологічних наук зі спеціальності 10.01.04 – «література зарубіжних країн».

Дисертація «Поетика Джозефа Конрада як вираження екзистенціального типу художньої свідомості»

2013 Закінчила аспірантуру при кафедрі германських мов та зарубіжної літератури Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

2010 Закінчила Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. Присвоєно кваліфікацію викладача англійської мови і зарубіжної літератури.

Наукові інтереси: методика викладання іноземних мов (сучасні тенденції викладання іноземної мови), лінгвопоетика художніх творів Джозефа Конрада.

h-індекс (google scholar 05.2022) 1

Апробаційні (науково-популярні, консультаційні, науково-експертні) публікації: 

Promoting learning-purpose communication cases in development of FL specialism communicative competencies in EL teacher students / Nataliia M. Slipachuk // International journal of learning, teaching and educational research, January 2021. Vol.20, № 1, P. 260-274.

Конкретно-історичний і типологічний виміри екзистенціальності  / Н.М. Сліпачук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2021. Вип. 39. Том 3. С. 246-250

Екзистенціальний тип художньої свідомості в контексті творчих пошуків літератури ХХ століття / Н.М. Сліпачук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія “Філологія”, 2021. Вип. 51. С.65-67

Рецепція творчості Джозефа Конрада в західному літературознавстві / Н.М. Сліпачук // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Гельветика, 2020. Вип. 31. Том 2. С. 246-250

Рецепція творчості Джозефа Конрада в англійській літературі / Н.М. Сліпачук // Культурно-історичні виміри сучасної полоністики: збірник матеріалів Міжнародної наукової конференції. – Кам’янець-Подільський: ТОВ “Друкарня “Рута””, 2020. – 136

Сліпачук Н.М. Польське, російське й українське літературознавство про Джозефа Конрада / Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : Філологічні науки. 2019. Випуск 49. С. 32—36.

Навчальні видання та посібники:

Watch your language: навчально-методичний посібник / Н.М. Сліпачук, Т.О. Медвецька. Кам’янець-Подільський. Аксіома 2021. 120с.

Selecting of outclass reading. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів І-ІІІ курсів. Кам’янець-Подільський. Аксіома 2020. 64с.


Публікації в електронних журналах та платформах електронної літератури