18-19 березня 2021 року відбулася ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи», організована кафедрою англійської мови К-ПНУ імені Івана Огієнка. Конференція стала інтернет-платформою для українських науковців, які запропонували різноаспектну тематику та можливе вирішення проблем у межах лінгвістики тексту та дискурсології. Співорганізаторами конференції виступили кафедра англійської філології Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського та кафедра англійської філології та перекладу Житомирського державного університету імені Івана Франка. До участі в конференції також долучилися науковці з Бердянського державного педагогічного університету, Донецького національного університету імені Василя Стуса, Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, Національного університету «Запорізька політехніка», Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького національного університету.

З матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті http://englishcontext.kpnu.edu.ua.

ІV Всеукраїнська наукова інтернет-конференція «Текст і дискурс: когнітивно-комунікативні перспективи»