Інформальна освіта як вагомий складник системи освіти – невід’ємний компонент сучасної освіченої людини. Доба цифрових технологій пропонує неймовірний спектр інформальних освітніх можливостей, тому обрати для себе джерело поповнення знань може кожен, хто виявляє інтерес до певної галузі. Таким шансом, зокрема, скористалися магістранти факультету іноземної філології (група Ang1-M20, студенти Ольга Михайлюк, Влада Лісова), які 15 квітня 2021 р. на запрошення Української асоціації когнітивної лінгвістики і поетики прослухали лекцію Золтана Кьовечеша (Zoltán Kövecses) “Emotion Concepts in Extended Conceptual Metaphor Theory” («Емоційні концепти в теорії поширеної концептуальної метафори»), що транслювалася на платформі webex. Золтан Кьовечеш – мовознавець, професор, викладач відділення американських студій університету імені Лоранда Етвеша у Будапешті (Professor of Linguistics in the Department of American Studies at Eötvös Loránd University, Budapest), співзасновник і редактор журналу “Metaphor and Symbol” (видається у США), лексикограф, автор кількох монографій, володар міжнародних нагород, учасник численних грантових проектів.

Тематика лекції стосувалася як суто наукових положень (концептуалізація емоцій, загальні й специфічні метафори, вербалізація почуттів і відчуттів, метафоризація повсякденного мовлення, етимологія значень, когнітивна ономастика тощо), так і важливості наукових знань для розуміння світу, сигніфікації буденності, мовного вираження ідентичності окремої людини в середовищі мультикультурності й політиці глобалізації. Вчений зі світовим ім’ям, З. Кьовечеш акцентував увагу на простих словах, які ми часто вимовляємо, але не помічаємо їхнього глибокого змісту. Наприклад, концепт КОХАННЯ в англомовній картині світу передусім заснований на дружніх стосунках (girlFRIEND, boyFRIEND). Як стверджує мовознавець, мова не просто відтворює певний досвід, вона продукує його. Досить відомим серед лінгвістів-когнітологів є цитата з праці З. Кьовечеша “Metaphor and Emotion: Language, Kulture and Body in Human Feeling” («Метафора й емоція: мова, культура та тіло у людських відчуттях»): «Ми говоримо те, що відчуваємо, і ми відчуваємо те, що ми говоримо».

До інтернаціональної онлайнової зустрічі приєдналися більше ста учасників, і, як зазначив сам З. Кьовечеш, найбільше було українців. І серед них – наші студенти.

Говорімо про те, що відчуваємо, і відчуваймо те, що говоримо. Дякуємо за свято наукової зустрічі, пане Кьовечеш!

Онлайнова лекція Золтана Кьовечеша