17 травня 2021 року відбувся захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Практика тривала 3 тижні з 19 квітня по 7 травня 2021 року та відбувалася на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Загалом, студенти отримали позитивні враження від практики, адже мали можливість здійснювати двосторонній переклад публіцистичних текстів, закріпити і поглибити професійні навички у сфері перекладу, задовільнити потребу систематично поповнювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності у межах майбутньої спеціальності.

Під час захисту практики студенти поділились своїми враженнями, обговорили труднощі, які виникали у процесі перекладу та внесли пропозиції щодо вдосконалення процесу проходження навчальної перекладацької практики. Зокрема, майбутні філологи-перекладачі були зацікавлені у впровадженні консультативної роботи із спеціалістами у галузі перекладу та елементів групової роботі як допоміжних засобів підвищення мотивації та конкурентоспроможності у процесі здійснення перекладацької діяльності.

Програма практики успішно виконана, студенти виявили достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, продемонстрували фахові навички письмового перекладу, виявили особистісні якості, необхідні у майбутній фаховій діяльності.

Бажаємо студентам-філологам успіхів у навчанні та професійної самореалізації!

 

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно)