16 вересня 2021 року відбулася зустріч гаранта освітньої-професійної програми «Англійська мова і література» зі спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) кандидата філологічних наук, доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури Кришталюк Г.А. зі студентами групи Fil1-B18. У фокусі обговорення була освітньо-професійна програма «Англійська мова і література», її структура, зміст, ефективність і недоліки. Було проаналізовано відповідність між програмними результатами навчання та освітніми компонентами. Здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня висловили пропозиції стосовно збільшення кількості годин практичних занять з «Практичного курсу англійської мови» та про включення до освітньо-професійної програми дисципліни «Синхронний переклад».

Зустріч гаранта освітньої-професійної програми «Англійська мова і література» зі студентами групи Fil1-B18