У межах підготовки до акредитації освітньо-професійної програми «Англійська мова і література» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія за спеціалізацією 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська) відбулася зустріч за участі декана факультету іноземної філології, завідувачів та науково-педагогічних працівників кафедр факультету. На обговорення були винесені зміст освітньо-професійної програми «Англійська мова і література» та підготовка фахівців у галузі філології та перекладознавства.

Робоча зустріч проєктної групи освітньо-професійної програми «Англійська мова і література»