28 вересня 2021 року доцент кафедри Мельник Ірина Валеріївна провела методичний семінар на тему “Bloom’s taxonomy & effective planning”, в ході якого поділилась досвідом, набутим під час сумісного викладання (team teaching) із волонтером Корпусу Миру Ешлі Емерсон, видами роботи, принципами планування модулів. Таксономія була розроблена в 1956 році групою вчених на чолі з Бенджаміном Блумом і включає шість рівнів, відповідно до яких чітко формуються та впорядковуються педагогічні цілі. Б. Блум виокремив шість процесів низького і високого рівня та розмістив ці процеси в ієрархічній послідовності від простіших до складніших, таким чином створивши таксономію. До розумових вмінь низького порядку відносять такі когнітивні процеси, як знання, розуміння та застосування. До розумових вмінь високого порядку належать аналіз, синтез та оцінка. Відповідно до цілей навчання добираються зміст, засоби, методи та розробляються вправи. Застосування таксономія Блума на заняттях англійської мови є досить логічним, оскільки, перш за все, дає змогу викладачу послідовно побудувати цілі навчального процесу, планувати та реалізувати навчальну діяльність студентів від простішого до складнішого, виокремивши першочергові та базові завдання з подальшим переходом на більш складний рівень, що дає змогу формувати відповідні вміння та навички студентів.

Bloom’s taxonomy & effective planning