27 вересня 2021 року відбулась настановна конференція з виробничої аналітико-філологічної практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B18 спеціальності 035. Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно).

Виробнича аналітико-філологічна практика є важливою ланкою в системі підготовки спеціаліста до практичної діяльності, яка надає студентам можливість застосовувати у практичній діяльності знання, здобуті у результаті вивчення теоретичних курсів з перекладознавства, галузевого перекладу, лексикології, літературознавства і порівняльних дисциплін, а також практичні знання і навички, здобуті на заняттях з практики перекладу. Актуальною умовою підвищення якості навчання студентів є поєднання теоретичних знань майбутніх фахівців з умінням вирішувати практичні завдання, відпрацювання навичок перекладу наукових текстів, реферування та виконання теоретико-лінгвістичної роботи, що можливо лише під час проходження виробничої аналітико-філологічної практики.

Був проведений інструктаж з техніки безпеки праці, студенти отримали інформацію про зміст і тривалість практики, мету та завдання практики, вимоги до видів робіт, обов’язкових  для виконання студентами та оформлення звітної документації. Керівники практики від кафедри англійської мови узгодили із студентами графіки проведення консультаційних занять та обговорили індивідуальні завдання практики.

Виробнича аналітико-філологічна практика