3 червня 2022 року здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти взяли участь в онлайн вебінарі на тему: “Що здобувач вищої освіти повинен знати про академічну доброчесність”. Захід провела кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри англійської мови,   член комісії з питань академічної доброчесності К-ПНУ імені Івана Огієнка Наталія Сліпачук.

У своїй презентації доповідачка ознайомила здобувачів вищої освіти з основними принципами та нормативно-правовими документами з академічної доброчесності, зокрема, з порушеннями академічної доброчесності та відповідальністю за такі порушення. Особливу увагу Наталія Сліпачук зосередила на необхідності дотримання академічної доброчесності при написанні наукових робіт та надала поради стосовно уникнення академічного плагіату. Студенти мали можливість отримати відповіді на запитання, які їх цікавили, та загалом розширити уявлення про академічну доброчесність як комплексне протиправне явище, неприпустиме в житті університетської спільноти.

“Що здобувач вищої освіти повинен знати про академічну доброчесність”