Відбувся захист виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти студентами другого (магістерського) рівня освіти, академічної групи Ang1-M21. Студенти звітували про виконані завдання практики, ефективність проведених видів робіт, досягнення запланованих програмних результатів, вивчення передового практичного досвіду роботи педагогічних працівників баз практик та формування індивідуального стилю професійної діяльності, труднощі, з якими стикнулися під час організації освітнього процесу. Акцентувалася увага на особливостях проходження практики в умовах дистанційного навчання та воєнного стану, застосування онлайн інструментів, навчально-методичних матеріалів, які підвищують ефективність занять та мотивують учнів до навчання.

Захист виробничої педагогічної практики