Науково-педагогічна працівники – члени групи забезпечення освітнього процесу на ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)», за ініціативи гаранта освітньої програми А.А.Марчишиної, 27 червня провели зустріч, на якій обговорили результати навчального року загалом та літньої заліково-екзаменаційної сесії здобувачів освіти, зокрема. Було виявлено прогалини студентів у формуванні компетентностей, окреслено проблеми, що заважають здобути програмні результати навчання, не залишилася поза увагою й перша виробнича практика в ЗЗСО. Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої освіти розпочинає акредитаційний процес, тому члени групи забезпечення дійшли згоди щодо необхідності подальшої співпраці в різних форматах з метою якісної підготовки до акредитації ОП.

Підсумки навчального року ОПП «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)»