26 вересня відбулася настановна конференція з проходження виробничої педагогічної практики в закладі загальної середньої освіти підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література). Здобувачам освіти провели інструктаж з правил безпеки життєдіяльності та охорони праці, керівники від кафедр університету ознайомили із завданнями з методики навчання англійської мови, методики навчання зарубіжної літератури, психології, критеріями оцінювання, вимогами до звітної документації, компетентностями та програмними результатами практичної підготовки

Настановна конференція з виробничої педагогічної практики магістрантів