24 жовтня 2022 року в рамках Плану заходів з оцінювання якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в К-ПНУ на перший семестр 2022-2023 н.р. відбулася онлайнова зустріч гаранта ОПП Середня освіта «Мова і література (англійська, німецька)» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта «Мова і література (англійська)» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка кандидата філологічних наук, доцента кафедри германських мов і зарубіжної літератури, завідувача кафедри Олесі Барбанюк із здобувачами вищої освіти академічної групи Ang1-B21.
В ході зустрічі здобувачі мали можливість отримати вичерпну інформацію про освітньо-професійну програму, зокрема, про обсяг і перелік обов’язкових і вибіркових компонентів, їх структурно-логічний взаємозв’язок, оцінювання, ресурсне забезпечення. Гарант наголосила, що фокусом освітньо-професійної програми є її методична складова, націлена на формування фахових компетентностей вчителя англійської і німецької мов та досягнення відповідних програмних результатів навчання. Водночас, здобувачам було запропоновано висловити власні побажання і погляди стосовно освітнього процесу в анкетуванні «Освітня програма очима здобувача вищої освіти», таким чином долучитися до творення якісного освітнього середовища і контенту.

Зустріч з гарантом ОПП Середня освіта «Мова і література (англійська, німецька)» першого бакалаврського рівня вищої освіти за спеціальністю 014 Середня освіта «Мова і література (англійська)»