30 листопада відбулася науково-методична конференція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Магістри групи Ang1-M21z представили результати виконання індивідуальних завдань з методики навчання англійської мови, проведених під час проходження ВИРОБНИЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЗАКЛАДІ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ. Студенти виконали індивідуальні дослідження на актуальну тематику. Зокрема, Христина Бура проінформувала учасників про особливості відбору автентичних текстів для сприймання говоріння та читання і розробку завдань з різними навчальними цілями; Вікторія Єкимова презентувала атрибути ефективного онлайн навчання англійської мови; Ангеліна Михайловська проаналізувала реалізації принципів комунікативного навчання англійської мови; Анастасія Норкіна вивчала комунікативний підхід при організації роботи класу; Еріка Рябко довела необхідність використання ІКТ на уроках англійської мови; Олександра Ткачук дослідила питання ідентифікації різних типів помилок учнів в усному і писемному мовленні.

Студенти не тільки захоплено розповідали про проведення досліджень упродовж практики, але й жваво дискутували, виявляючи інтерес до вивченої одногрупниками проблематики. Керівник практики від кафедри англійської мови доцент Олена Главацька схвально відгукнулась про презентації та виступи здобувачів на методичній конференції, належний рівень підготовки досліджень, доцільність включення дослідницьких завдань до програми виробничої педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Науково-методична конференція здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти групи Ang1-M21z