16 січня 2023 року відбулась настановна конференція з виробничої філологічної практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B19 спеціальності 035 Філологія. Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Виробнича філологічна практика є заключною ланкою в системі підготовки спеціаліста до практичної діяльності та складається з 2-х частин, перекладацької та аналітико-дослідницької, що сприяє розвитку як теоретичних, так і практичних навичок та умінь студентів. Специфіка практики дозволяє проводити її дистанційно.

Виробнича філологічна практика для студентів 4 курсу триває 4 тижні (з 16.01 по 10.02). Керівники практики від кафедри англійської мови (бази практики)  Свідер І. А. та Мельник І. В надали інформацію про зміст і тривалість практики, мету та завдання практики, вимоги до видів робіт, обов’язкових для виконання студентами, наголосили на особливостях оформлення звітної документації, узгодили із студентами графіки проведення консультаційних занять та обговорили індивідуальні завдання практики.

Настановна конференція з виробничої філологічної практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B19