16 травня відбувся захист курсових робіт з Методики навчання іноземних мов здобувачами вищої освіти академічних груп  Ang1-B19 та Ang2-B19 спеціальності 014 Середня освіта Мова і література (англійська). Захист відбувся в змішаному форматі щоб надати можливість усім здобувачам представити результати наукової роботи. Коло наукових інтересів було широким, різноманітним та охоплювало методи навчання, мовленнєві компетенції, інноваційні технології,      геймифікацію навчання. Результати наукового дослідження пройшли апробацію на різноманітних студентських конференціях. Презентації результатів дослідження курсових робіт супроводжувалися жвавими дискусіями, запитаннями та прикладами-підтвердженнями. Студенти проявили ініціативу, дослідницький потенціал та наполегливість упродовж роботи над своїм курсовим проєктом.
Захист курсових робіт з Методики навчання іноземних мов здобувачами вищої освіти академічних груп  Ang1-B19 та Ang2-B19