17 травня відбулася презентація навчально-методичного посібника ‘English Grammar’ укладачі Литвинюк О.М., Свідер І.А. Посібник розроблено для студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів, слухачів курсів іноземних мов вищогорівня. Посібник упорядковано відповідно до чинної програми дисципліни “Практична граматика англійської мови” і містить тестові завдання для самостійної роботи, що є обов’язковим складовим елементом системи вимірювання результатів навчання. Запропонована послідовність тестів, які слідують за структурою практичних занять створюють умови для логічного засвоєння змісту дисципліни. Завдання, вміщені в посібнику, спрямовані на вироблення у студентів умінь здійснювати граматичний аналіз речень; виявляти одиниці граматичного явища; характеризувати граматичні процеси, практикувати граматичні навички та формувати граматичні компетенції. Крім того, тести, запропоновані для виконання, є актуальними та доцільними для практичного осмислення та практикування граматичних одиниць.

Презентація навчально-методичного посібника ‘English Grammar’