Здобувачі вищої освіти групи Ang1-B19 провели підсумкове засідання наукового гуртка “Лінгвостилістичний та методичний аспекти англійськомовного дискурсу”. Учасники гуртка під керівництвом ст.викладача Никитюк С.І. обмінялися враженнями про написання та захист своїх курсових проектів із Методики викладання іноземних мов, участі у конференціях та Дні науки. Зауважили основні напрямки та висновки своїх досліджень.  Здобувачі зазначили необхідність проведення засідань гуртків, де вони можуть ділитися своїми ідеями та знахідками із різних наукових галузей.
Засідання наукового гуртка “Лінгвостилістичний та методичний аспекти англійськомовного дискурсу”