24 травня відбулася презентація навчально-методичного посібника ‘Методичні рекомендації щодо організації та проведення практики’ укладачі Литвинюк О.М., Свідер І.А. Методичні рекомендації призначені для студентів спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська з метою забезпечення якісної організації і проведення різних видів практики. Методичні рекомендації містять положення про проходження практики, зміст та бази практики, обов’язки керівників практики і студентів-практикантів, вимоги до складання й оформлення звітної документації, зразки оформлення документації, критерії оцінки практики.

Презентація навчально-методичного посібника ”Методичні рекомендації щодо організації та проведення практики”