Студенти, члени наукового гуртка «Функціональне спілкування англійською мовою», Зеленський Вадим (Fil1-B19), Довгопол Ганна (Ua-B21), Нінадовська Анастасія (Ua-B21) та Сагайдак Христина (Ua-B21) брали участь у звітній науковій конференції студентів та магістрантів К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2023 р та ХІ Міжнародній студентській інтернет-конференції, 3–7 квітня 2023 року, м. Кам’янець-Подільський. Студент Зеленський Вадим (Fil1-B19) взяв участь у XХI міжнародній студентській Інтернет-конференції, 14 квітня 2023 р., м. Вінниця, 2023. Студенти Зеленський Вадим (Fil1-B19), Нінадовська Анастасія (Ua-B21) та Сагайдак Христина (Ua-B21) підготували наукові статті до Збірника наукових праць студентів та магістрантів факультету іноземної філології Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 2023.

Студентські наукові роботи, членів студентського наукового гуртка «Функціональне спілкування англійською мовою»

  1. Dovgopol Anna (Ua-B21). The Semantic Peculiarities of Woman’s Fate In The English Translation of “CATHERINE” by Taras Shevchenko. Мова у міждисциплінарному контексті безперевної освіти: матеріали ХІ Міжнародної студентської інтернет-конференції, 3–7 квітня 2023 року [Електронний ресурс] / [редкол. Г. А. Кришталюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 33–36.
  2. Zelenskiy Vadim (Fil1-B19). The Conceptual Purpose of the Word “Freedom” Based on Biden’s S Мова у міждисциплінарному контексті безперевної освіти: матеріали ХІ Міжнародної студентської інтернет-конференції, 3-7 квітня 2023 року [Електронний ресурс] / [редкол. Г. А. Кришталюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 43–46.
  3. Ninadovska Anastasiia (Ua-B21). The Procedure of the Psychological Interpretation of the Concept Human’s Being (on T. Eliot’s poetry). Мова у міждисциплінарному контексті безперевної освіти: матеріали ХІ Міжнародної студентської інтернет-конференції, 3-7 квітня 2023 року [Електронний ресурс] / [редкол. Г. А. Кришталюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 81–84.
  4. Sahaidak Khrystyna (Ua-B21). The Cognitive Peculiarities of the Concept SACREDNESS in James Joyce’s novel “The Portrait of the Artist as a Young Man”. Мова у міждисциплінарному контексті безперевної освіти: матеріали ХІ Міжнародної студентської інтернет-конференції, 3-7 квітня 2023 року [Електронний ресурс] / [редкол. Г. А. Кришталюк (відп. ред.) та ін.]. Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2023. С. 104–107.
  5. Zelenskiy Vadim (Fil1-B19). The Substitution of Concepts in Media and its Impact on People’s Minds. МОВА, ОСВІТА, КУЛЬТУРА: Інтеграційні тенденції в сучасному світі: матеріали XХI міжнародної студентської Інтернет-конференції, 14 квітня 2023 р. Вінниця, 2023. С. 15–17.
Підсумкове заняття наукового гуртка «Функціональне спілкування англійською мовою» Науковий керівник Матковська М.В.