Відповідно до вимог програми вибіркової навчальної дисципліни “Предметно-мовне інтегроване навчання” , здобувачі вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти групи Ang1-M22 на першому семінарському занятті представляли інтегровану методику CLIL. 

Інтегрована методика CLIL на занятті “Предметно-мовне інтегроване навчання”