Завідувач кафедри англійської мови д-р філол. н., проф. Марчишина Алла Анатоліївна завершила курс з підвищення кваліфікації (Центральний інститут менеджменту освіти) за освітньо-професійною програмою «Завідувачі (начальники) кафедр та структурних підрозділів університетів, академій, інститутів» обсягом 180 годин (6 кредитів ЄКТС) та захистила випускну роботу на тему «Гендерно орієнтований підхід у бюджетному процесі». Проблематика роботи узгоджується із змістом освітнього компонента «Англомовна лінгвогендерологія», який Алла Анатоліївна викладає для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література)».

Підвищення кваліфікації завідувача кафедри