12 жовтня 2023 року відбулася зустріч гаранта ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)” доцента Оксани ГАЛАЙБІДИ зі здобувачами вищої освіти першого курсу. Оксана Василівна ознайомила присутніх із особливостями, змістом, цілями,орієнтацією і фокусом ОП, формами оцінювання та атестації, переліком компетентностей і програмних результатів навчання, можливостями вільного вибору освітніх компонентів. Гарант акцентувала увагу на участі у програмах академічної мобільності, здобутті неформальної / інформальної освіти, участі у фахових семінарах, вебінарах, конкурсах і конференціях. Запросила здобувачів освіти висловити свої пропозиції та зауваження щодо освітньо- професійної програми, пройшовши анкетування Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти.

Зустріч гаранта ОПП “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)” із першокурсниками