Для того, щоб осмислити розвій англійсько-українського перекладу, необхідно ознайомитися з найвищими осягами українського багатостраждального перекладознавства. Індивідуальні та групові проектні роботи, у яких висвітлено перекладацьку діяльність і перекладацькі концепції І.Франка, Л. У  країнки, М.Зерова, О.Фінкеля, Г.Кочура, Бориса Тена, Миколи Лукаша, підготували і презентували студенти академічної групи Ang1-B21, які навчаються за освітньою програмою “Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька)” і обрали вибіркову ОК «Теорія і практика англійсько-українського перекладу». Уплив перекладної літератури на культурний розвиток і світовідчуття народу надзвичайно великий, і знайомство майбутніх учителів-філологів зі світовими зразками українського перекладу сприяє їхньому професійному становленню.

Знайомство з українським перекладознавством