Завідувач кафедри англійської мови, д-р філологічних наук, професор А.А.Марчишина на запрошення навчально-реабілітаційного закладу вищої освіти «Кам`янець-Подільський державний інститут» провела гостьову лекцію для науково-педагогічних працівників, здобувачів вищої освіти другого (магістерського) освітнього рівня на тему «Магістерська кваліфікаційна робота: зміст, структура, формат». Присутні ознайомилися із особливостями такого жанру наукового стилю, як магістерська робота, зокрема, із основними структурними компонентами, вербальним оформленням, правилами цитування й реферування, отримали рекомендації стосовно збалансованого викладу теоретичного огляду й представлення результатів практичного аспекту дослідження. На прохання слухачів, після лекції їм було  надіслано онлайнову презентацію, яка супроводжувала виклад лекційного матеріалу.

Гостьова лекція у навчально-реабілітаційному закладі вищої освіти «Кам`янець-Подільський державний інститут»