5 грудня 2023 року відбувся захист курсових робіт з «Методики навчання англійської мови/ лексикологія англійської мови/ стилістика англійської мови) (д)», ІV курс група Ukr2B20 Галузь знань 01 Освіта, Спеціальність 014 Середня освіта (Українська мова і література) за освітньою програмою Середня освіта (Українська мова і література) 2023-2024 н.р.

 Захист курсових проєктів здобувачів вищої освіти групи Ukr2B20 окреслив сучасні продуктивні методики викладання англійської мови, які б допомогли опанувати мову. Здобувачі продемонстрували сукупність методів, педагогічних прийомів, форм занять і завдань, які позитивно себе зарекомендували на заняттях .

Захист курсових робіт з «Методики навчання англійської мови/ лексикологія англійської мови/ стилістика англійської мови) (д)», ІV курс група Ukr2B20