За результатами виробничої педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) ступеня освіти, які навчаються за освітньою програмою Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література), академічна група Ang1-M22, проведено підсумкову конференцію. Здобувачі виступили зі звітами про практику, обговорили досягнуті результати і проблеми, з якими зіткнулися, обмінялися досвідом використання традиційних і новітніх методик і технологій навчання англійської мови і зарубіжної літератури у закладах загальної середньої освіти. Було відзначено, що практика пройшла продуктивно, усі заплановані завдання були успішно виконані. Здобувачі зазначили, що особливо цікавим було виконання індивідуальних науково-дослідних завдань. Попередньо відбулися методичні конференції, на яких студенти презентували доповіді про проведені індивідуальні дослідження і опитування учителів і учнів. Кожна доповідь супроводжувалася жвавим обговоренням актуальних питань у царині методики навчання англійської мови і зарубіжної літератури.

Захист результатів виробничої педагогічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти