7 грудня 2023 року згідно з планом науково-дослідної роботи факультету іноземної філології та університету на 2023 рік було проведено XІІ Регіональну науково-практичну конференцію “Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти”.  

Мета заходу: розглянути актуальні питання та методичні аспекти навчання іноземних мов і зарубіжної літератури, теорії і практики перекладу в освітніх навчальних закладах різного рівня і типу. Доповіді учасників відображали різноаспектні дослідження та результати власного досвіду з проблем методики навчання філологічних дисциплін.

Робота конференції проходила в рамках засідань шести секцій. Було заслухано як одноосібні доповіді, так і співдоповіді, які підготовлено у тандемах «викладач-студент» та «викладач-вчитель-практик». Така співпраця є ефективною, оскільки дозволила продемонструвати водночас теоретичну і практичну складову обраних тем. Усі доповіді актуальні та мають прикладний характер.

 

XІІ Регіональна науково-практична конференція “Методика навчання філологічних дисциплін у закладах загальної середньої та вищої освіти”