11 грудня 2023 року відбувся захист виробничої перекладацької практики студентів 4 курсу спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська (група Fil1-B20). Практика тривала 4 тижні з 6 листопада по 1 грудня 2023 року. Під час захисту практики студенти поділились своїми враженнями, обговорили труднощі, які виникали у процесі перекладу, дали оцінку їхньої готовності до професійної перекладацької діяльності та внесли пропозиції щодо вдосконалення процесу проходження виробничої перекладацької практики.
Керівники практики Литвинюк О.М., Кришталюк Г.А., Свідер І.А. повідомили оцінки за виконання практики, наголосили на певних помилках та недоліках, та відзначили найкращі роботи. Загалом, студенти були задоволені організацією та проведенням виробничої практики, адже мали можливість працювати на посаді перекладача та закріпити і поглибити професійні навички у сфері перекладу. Програма практики виконана, студенти виявили достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, продемонстрували фахові навички письмового перекладу, виявили особистісні якості, необхідні у майбутній професійній діяльності.

Захист виробничої перекладацької практики студентів 4 курсу спеціальності 035.04 Філологія. Германські мови і літератури (переклад включно), перша – англійська (група Fil1- B20)