19 лютого 2024 року відбувся захист виробничої філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B20 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська. Практика тривала 4 тижні з 15 січня по 09 лютого 2024 року та відбувалася на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка.

Керівники практики Мельник І.В., Кришталюк Г.А., Литвинюк О.М., Свідер І.А. забезпечили проведення звітної конференції та процедури захисту виробничої філологічної практики. Дана практика – це можливість для студентів-філологів поєднати аналітико-лінгвістичну роботу із фаховою (перекладацькою), поглибити теоретичні знання та розвинути професійні навички та уміння у сфері перекладу, задовільнити потребу систематично поповнювати та аналізувати свої знання у межах майбутньої спеціальності.

Програма виробничої філологічної практики виконана, студенти виявили достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, продемонстрували володіння загальними та спеціальними компетентностями, виявили такі особистісні якості як самостійність, старанність, уважність, організованість та самоконтроль, які необхідні у майбутній фаховій діяльності.

Захист виробничої філологічної практики студентів 4 курсу групи Fil1-B20