На сьогодні існує тенденція розглядати навколишній світ як єдину систему, де екологічні, соціальні та економічні загострення стають ознакою нового часу і ставлять перед академічним світом нові завдання, які можуть бути вирішені лише sinergo, окреслюючись у міждисциплінарних дослідженнях. Так, 28 лютого старшим викладачем кафедри англійської мови Іриною КАЗИМІР була проведена методична студія, на якій вчителі англійської мови Кам’янець-Подільського ліцею “Славутинка” були ознайомлені з новітньою дидактичною методикою із залученням контекстно-мовного інтегративного навчання (CLIL). Учасники заходу вивчали явище скафолдингу в межах когнітивних та метакогнітивних навичок. Робота методичної студії була проведена у вигляді лекції з елементами зворотнього зв’язку, а підсумок – у формі круглого столу, під час якого учасники обмінювалися думками та враженнями.

Методична студія “KEEP CALM and work on CLIL Teaching!” для вчителів англійської мови Кам’янець-Подільського ліцею “Славутинка”