1 квітня 2024 року відбулася настановна конференція з навчальної перекладацької практики для студентів 3 курсу групи Fil1-B21 галузі знань 03 Гуманітарні науки, 035 Філологія Спеціалізація 035.041 – Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Практика проходить на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Т ривалість практики з 01 квітня по 26 квітня 2024 року (4 тижні).

Студенти групи Fil1-B21 пройшли інструктаж з техніки безпеки та отримали інформацію про порядок проходження навчальної перекладацької практики. Керівники практики Кришталюк Г.А., Литвинюк О.М., Свідер І.А. та Сліпачук Н.М. надали інформацію про зміст, тривалість, мету та завдання практики, ознайомили практикантів із критеріями оцінювання практики, вимогами до оформлення матеріалів практики та звітної документації, узгодили із студентами графіки проведення консультаційних занять.

 

Настановна конференція з навчальної перекладацької практики