2 травня 2024 року відбувся захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B21 спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно). Практика тривала 4 тижні з 01 квітня по 26 квітня 2024 року та проходила на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. 

 

Програма практики успішно виконана, студенти виявили достатній рівень теоретичної та практичної підготовки, продемонстрували фахові навички письмового перекладу, виявили особистісні якості, необхідні у майбутній фаховій діяльності.

Захист навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B21