28 березня 2022 року відбулась настановна конференція з виробничої перекладацької практики для студенів 4 курсу групи Fil1-B18 галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно) за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література.
Виробнича перекладацька практика відбуватиметься у дистанційному форматі та триватиме з 28 березня по 22 квітня 2022 року (4 тижні). Виробнича перекладацька практика є заключною ланкою в системі підготовки спеціаліста до практичної діяльності, забезпечує оптимальне поєднання теоретичної підготовки філолога-перекладача з практичною діяльністю, визначає рівень професійної компетенції, активізує процес формування особистісних фахових якостей. Бази практики, які забезпечують виконання програми виробничої перекладацької практики досить різноманітні: Бюро перекладів «Центр» (м.Кам’янець-Подільський), Кам’янець-Подільський державний історичний музей-заповідник, приватне підприємство «Агенство перекладів «Лінгва» (м.Львів), ТОВ «ОСП Корпорація «Ватра» (м. Тернопіль), ТОВ «Адмірал Прайм» (м. Хмельницький).
Декан факультету іноземної філології Хоптяр А. О. виступила з вітальним і напутнім словом та наголосила на важливості співпраці студентів із керівниками як від баз практики, так і від університету для досягнення високих результатів у процесі проходження практики та її успішного захисту.
Керівники практики від кафедри англійської мови (Галайбіда О. В., Кришталюк Г. А., Литвинюк О. М., Свідер І. А.) та кафедри германських мов і зарубіжної літератури (Барбанюк О. О.) повідомили студентів про зміст і тривалість практики, мету та завдання практики, вимоги до оформлення матеріалів практики та звітної документації, узгодили із студентами графіки проведення консультаційних занять та обговорили індивідуальні завдання практики. Керівник практики від Кам’янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Наталя Качковська надала інформацію про організаційний процес проходження виробничої перекладацької практики, уточнила завдання практики та їх специфіку.

Настановна конференція з виробничої перекладацької практики