28 березня 2022 року відбулася настановна конференція з навчальної перекладацької практики студентів 3 курсу групи Fil1-B19 галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальності 035 Філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська за освітньо-професійною програмою Англійська мова і література. Практика проходить у дистанційному форматі на базі кафедри англійської мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Тривалість практики з 28 березня по 15 квітня (3 тижні).
Навчальна перекладацька практика спрямована на забезпечення комплексного розвитку навичок і вмінь, необхідних для здійснення письмового перекладу. Мета практики – закріплення й поглиблення знань, отриманих під час вивчення теоретичних курсів з лінгвістичних дисциплін, апробування і вдосконалення на практиці навичок перекладу текстів публіцистичного жанру газетного стилю, ознайомлення студентів із специфікою майбутньої спеціальності, відпрацювання первинних професійних умінь і навичок.
Студенти отримали інформацію про порядок проходження навчальної перекладацької практики, мету та завдання практики, критерії оцінювання практики, вимоги до оформлення матеріалів практики та звітної документації.

Навчальна перекладацька практика студентів 3 курсу групи Fil1-B19