Студентська участь у дослідницькому процесі – це модерно, цікаво та компетентно. 5 квітня на кафедрі англійської мови відбулась звітна студентська конференція. Заслуховування доповідей студентів здійснювалося згідно роботи таких секцій: соціолінгвістичні, лінгводидактичні та когнітивні аспекти лексичної семантики; сучасні аспекти дискурсології та лексико-семантичні проблеми тексту. Конференція засвідчила вміння здобувачів самостійно мислити, приймати рішення та самостійно розв’язувати за допомогою нетривіальних методів лінгвоцентричні завдання.

Звітна студентська конференція