У рамках щорічного моніторингу освітніх та освітньо-професійних програм Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка 21 жовтня 2022 року відбулась онлайн-зустріч гаранта ОПП Середня освіта «Англійська мова і зарубіжна література» Шаповал Ольги Григорівни із здобувачами вищої освіти четвертого року навчання.
Комунікація зі здобувачами вищої освіти є одним із найважливіших складників моніторингу освітньої програми, яка сприяє вдосконаленню структури програми, оновленню змісту освітніх компонентів відповідно до актуальних запитів ринку праці. Здобувачі групи Ang1-B19 у поточному навчальному році завершують навчання за даною освітньою програмою, тому в діалозі з гарантом змогли висловити свої враження та зауваження щодо всього періоду навчання.
Найбільш жваві відгуки прозвучали щодо специфіки Виробничої педагогічної практики, яку здобувачі вищої освіти щойно завершили у закладах загальної середньої освіти. Студенти висловили побажання щодо зменшення обсягу документації з практики, уникнення дублювання завдань, запропонованих різними кафедрами. Пропозиції здобувачів вищої освіти стосувались також посилення фонетичної підготовки з іноземних мов (англійської, німецької). Після жвавого обговорення було висловлено загальне позитивне враження від ОПП.
Ольга Григорівна запропонувала студентам четвертого курсу взяти участь в анкетуванні “Освітня програма спеціальності очима здобувача вищої освіти”, де вони також зможуть висловити зауваження та пропозиції стосовно змісту та реалізації ОПП.

Зустріч гаранта ОПП Середня освіта «Англійська мова і зарубіжна література» із здобувачами вищої освіти