Важливою складовою моніторингу освітньо-професійної програми є спілкування з випускниками, обмін враженнями щодо практичного застування набутих компетенцій та обговорення їх власного індивідуального досвіду проходження навчання. Саме така розмова відбулась 24 жовтня 2022 року на зустрічі гаранта ОПП Середня освіта «Англійська мова і зарубіжна література» Шаповал Ольги Григорівни із випускниками програми 2022 року, які продовжили навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти.
Випускники поділились спогадами про навчання на бакалавраті, висловили корисні зауваження та пропозиції щодо змісту освітніх компонентів програми. Зокрема, була висловлена пропозиція щодо розширення обсягу фонетичної підготовки з англійської та німецької мови, поглиблення підготовки з історії англійської/американської літератури, збільшення терміну практики в закладах загальної середньої освіти, внесення в зміст освітніх компонентів «Методика навчання англійської мови» та «Методика навчання зарубіжної літератури» аспектів, які стосуються специфіки дистанційного навчання та реформи НУШ. Загалом випускники висловили загальне позитивне враження від ОПП.
Ольга Григорівна запропонувала учасникам зустрічі заповнити «Анкету випускника», де вони також зможуть висловити зауваження та пропозиції стосовно змісту та реалізації ОПП.

Моніторинг ОПП Середня освіта «Англійська мова і зарубіжна література». Зустріч із випускниками.