7 грудня 2022 року згідно з планом науково-дослідної роботи факультету іноземної філології й університету на 2022 рік на базі Кам’янець- Подільського національного університету імені Івана Огієнка було проведено XI Регіональну науково-практичну конференцію “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”.

 

В конференції взяли участь 27 науковців , методистів з Кам’янця- Подільського. Мета заходу: розглянути актуальні питання та методичні аспекти викладання іноземних мов і зарубіжної літератури, теорії і практики перекладу в освітніх навчальних закладах різного рівня і типу. Доповіді учасників відображали різноаспектні дослідження та результати власного досвіду з проблем методики викладання філологічних дисциплін

XI Регіональна науково-практична конференція “Методика викладання філологічних дисциплін у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах України”